Pri jednaní s klientmi kanceláriu zastupuje výhradne majiteľ!
 

Spolupracujeme:


Bc. Peter DUCHOVIČ
Februárová 154/15, 2.poschodie
958 01 PARTIZÁNSKE

Tel.: 0903 398 743
E-mail:
realitype@realitype.sk
              realitype@skylan.sk
Web: www.realitype.sk