AKTUALITY Z KANCELÁRIEVšetkým ľudom dobrej vôle ako aj naším klientom,prajem v Novom roku 2020 veľa pevného zdraviaaaá,veľa láaaasky,veľa správnych ľudí okolo
Vás, veľa správnych rozhodnutí , veľa radostí a len málinko starostí!
Teším sa na stretnutia s Vami !
Bc.Peter Duchovič